Beste bezoeker,

Fijn dat u onze website bezoekt en informatie verstrekt. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wie zijn we?

Energy4work, gevestigd aan Waaldijk 33 te Dreumel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
energy4work.nl.
Waaldijk 33
6621 KH Dreumel
06 – 535 24 720
energy4work@gmail.com

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Energy4work verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Postcode
  • Plaatsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Met welk doel en op welke grondslag verzamelen wij persoonsgegevens?
  • Wij gebruiken uw e-mail adres om uw vraag te kunnen beantwoorden betreft één van onze workshops.
  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Energy4work verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doen wij niet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Energy4work verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in Nederland.

Cookies

Op dit moment maken wij geen gebruik van Cookies op onze website en gebruiken geen Google Analytics.

 

Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit dat met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens/intrekken van uw toestemming of als u gebruik wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens?
U kunt contact met ons opnemen via energy4work@gmail.com Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energy4work neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via energy4work@gmail.com 

 

Laatst gewijzigd 7 juli 2019